Vestigo

  • Kategorija:
  • Klijent: Vestigo
  • Lokacija: 1B, Ul. Savezne Republike Njemačke, 10010, Zagreb
  • Radovi - Izrada sistema za punjenje bojlera centralnog grijanja
    - Servis i održavanje ventilokovektora