Škola za javnu upravu Medulićeva

  • Kategorija: ,
  • Klijent: Škola za javnu upravu Medulićeva
  • Lokacija: Medulićeva ul. 36, 10000, Zagreb
  • Radovi - Izmjena ventila radijatora
    - Ugradnja radijatorskih ventila sa termo glavom
    - Odzračivanje i kontrola sistema grijanja