Motorama

  • Kategorija: ,
  • Klijent: Motorama
  • Lokacija: 8A, Mlinovi ul., 10000, Zagreb
  • Radovi - Ugradnja tuš kade
    - Ugradnja tuš kabine
    - Silikoniranje tuš kabine i kade
    - Izmjena glavnog ventila u objektu